Jak działa klimatyzacja?

by

Efektem pracy każdej klimatyzacji jest obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczenia w którym pracuje. Jak to się dzieje, że powietrze się schładza, jak to możliwe, że w krótkim czasie możemy obniżyć temperaturę o dobrych kilka stopni? Podstawą działania każdej klimatyzacji jest sprężarka, parownik oraz skraplacz. Pracujący wentylator wprawia w ruch obieg powietrza, wszystko to odbywa się na parowniku. To urządzenie znajduje się wewnątrz pomieszczenia. Tu dochodzi do ochłodzenia, ciepło zostaje natomiast oddane czynnikowi chłodniczemu, które znajduje się w tak zwanym obiegu zamkniętym.

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji
Jednostka zewnętrzna klimatyzacji typu „split”

Kolejnym krokiem jest sprężenie gazu w sprężarce, temperatura rośnie, w kolejnym etapie gaz jest przekazywany jest do skraplacza, który zlokalizowany jest na zewnątrz, najczęściej na elewacji budynku. Ciepło oddawane jest na zewnątrz, gaz skrapla się i od tego momentu jest cieczą. Owa ciecz trafia do tak zwanego elementu rozprężnego i jest dławiona, spada ostatecznie temperatura i ciśnienie. W kolejnym etapie podawana jest na parownik, ogrzewa się od powietrza wewnątrz i zmienia stan w gazowy.